giesse

Automatické brány pre náročné prevádzky.

Dodávateľ automatických brán pre náročné prevádzky musí zohľadniť všetky požiadavky zákazníka na navrhnúť pre danú prevádzku najvhodnejšie riešenie. Zákazník by mal vyžadovať od dodávateľa k všetkým typom takýchto brán predpísané certifikáty a osvedčenia.

Protipožiarne brány.

Protipožiarne brány môžu byť brány posuvné, roletové, rolovacie závesy a dymové clony. Sú využiteľné predovšetkým vo verejných priestoroch

Scroll to Top