Oprava sekcionálnej garážovej brány.

Čo s pokazenou garážovou bránou ? Servis garážovej brány je niekedy ťažšie dosiahnuteľný ako kúpa novej garážovej brány.