Automatické brány pre náročné prevádzky.

Dodávateľ automatických brán pre náročné prevádzky musí zohľadniť všetky požiadavky zákazníka na navrhnúť pre danú prevádzku najvhodnejšie riešenie. Zákazník by mal vyžadovať od dodávateľa k všetkým typom takýchto brán predpísané certifikáty a osvedčenia.