Automatická brána – brána na diaľkové ovládanie

Automatické brány voláme zjednodušene všetky brány, ktoré chceme aby boli ovládané automaticky – na diaľkové ovládanie. Inými slovami brány, ktoré nemusíme otvárať a zatvárať ručne.